Blog

Dekret bpa Marka Solarczyka

16 stycznia 2021 23:33

L. dz. 144/21

Radom, 15 stycznia 2021 r.

 

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego  

 

udzielam dyspensy

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym, osobom chorym oraz tym, którzy czują wielką obawę przed zarażeniem.

Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu wszelkich norm sanitarnych związanych ze stanem epidemicznym w czasie sprawowania posługi duszpasterskiej. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.

+ Marek Solarczyk

Biskup Radomski

Ks. Marek Fituch

Wicekanclerz Kurii