Blog

Powszechny spis rolny 2020

5 września 2020 21:54

Burmistrz Gminy Kozienice informuje, że przez trzy miesiące, od 01 września do 30 listopada na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. 

Aby wziąć udział w spisie rolnym, należy samodzielnie wypełnić elektroniczny formularz na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą zadzwonić na Infolinię Spisową i po rozmowie z konsultantem spisać się przez telefon. Można też skorzystać z punktu spisowego w Urzędzie Miejskim. 

Wszystkie informacje o gospodarstwie rolnym przekazane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną.